Udstillingen

Kom ned i bunkeren og se vores udstilling

Oversigt over
Ollerup Bunkeren

Image

Udstillingen mellem A og B viser tiden inden 29. august 1943
Udstillingen mellem B og C viser tiden efter 29. august 1943

Ved nedgang A og B findes oplysninger og brochurer

Fra Nedgang A til Niche 1

trøje fremstillet af faldskærmsstof

Image

Håndjernene er anvendt af det danske politi under besættelsen indtil 1944

Image
Udstillingen består af:
1.    Adolf Hitler  1889 - 1945. Tysk offensivforberedelser
2.    Beskyttelse mod følgerne af luftangreb.  (Mørklægning)
2a.  De 3 bunkere i Ollerup. Fra ("Krigen i Danmark 1940 - 1945")
3.    Tidslinje 1940 til befrielsen. Fakta om besættelsen
4.    Tak til fonde og banker. Det begyndte i 2003
5.    Tyske soldater i Ollerup. En Østrisk Soldat i Ollerup
6.    Tidslinje 1939 - 1945
7.    Opråb. Tysk indmarch i Danmark
8.    Kaj Munk digt: Fortvivlelsen - De faldne.

Niche 1

Genstande fra 2. Verdenskrig - Indleveret af lokalbefolkningen

Hjelme

To Tyske (forest)
En Engelsk (midten)
En Dansk (Bagerst)

Granat

På Svinemarken i Egebjerg Bakker blev gravet løbegange, hvorfra man kastede med håndgranater mm.

Madspand

Anvendt af en af arbejdsmændene, der deltog i støbningen Ollerup Bunker i januar 1944.

Fra Niche 1 til Niche 2

Image
Image
Udstillingen består af:
9.    Alsang - Algang
10.  Hitler som ufrivillig fotomodel
11.  Beskrivelse af ganstande i Niche 1
12.  Rationering mm. under og efter krigen
13.  Skolerne i Ollerup
14.  Ollerup under besættelsen
15.  29. august blev vendepunktet
16.  De Jyske Dragoner på Hvidkilde
17.  Udstillingens midtpunkt

Niche 2

Rester af motor fra flyvemaskine
SHORT STIRLING MK III

Skudt ned 23. april 1944. Fundet 29. juni 2010 på Øster Skerningevej

Image

Fra Niche 2 til Niche 3

Image
Image
Udstillingen består af:
18.  Der skete noget under besættelsen på Hvidkilde slot
19.  Krigskronologi
20.  Diverse bekendtgørelser
21.  Meddelelser fra Danmarks Frihedsråd
22.  Noget om biavl. Sne i Ø. Skerninge
23.  Først Neuengamme - så Isted
24.  Krigssejlerne
25.  En sang om feltmadrasser
26.  En gave fra de danske søfolk 1940 - 1945
27.  Erindringer fra besættelsestiden i Øster Skerninge
28.  Sabotørspillet. Mørklægningsspillet (Mulm og Mørke)
28.  De skete noget under besættelsen på Horne Land
29.  Cement til Ollerup
30.  Legitimation. Dyrlæge Pedersen, Agnete og Gerda, Vagtværn, Brandmand Aage Jeppesen
31.   Det nedstyrtede fly ved Hvidkilde 4. januar 1944
32.  Omtale af styrtet

Niche 3

Model af Landskabet, hvor "den "flyvende fæstning" styrtede ned

Image

Fra Niche 3 til Udgang C

Image
Image
Udstillingen består af:
33.  Brikker. Modstandsgrupper i Ollerup
34.  Svend Post og Peter Godnat går "under jorden"
35.  4. maj og tiden derefter
36.  Dansk røde kors
37.  Angreb på godstog. Stenstrup station 1944
38.  Nødlandet tysk jager 20. feb. 1944
39.  8. huse sprængt i luften
40.  Til samtlige danske modstndsgrupper og Ole Frihedskæmper
41.  Våbenmodtagelse ved Skjoldemose og nedkastningssteder på Fyn
42.  Lennart Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Hvidkilde
43.  Danmark atter frit
44.  Frihedens lys over Danmark
45.  Fredsfest for Ollerup Sogns beboere
46.  Axel Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde og Knud Hoffman Laursen "Krofar"
47.  Flygtninge i Ollerup. Civilbeskyttelse (CBU) i Ollerup
48.  Grågæs ved Hvidkilde Sø