Om Bunkeren

Formålet med bunkeren var at være beskyttelsesrum
for de tyske soldater under luftalarmer.

Tyskerne havde behov for beskyttelse

Danmark blev I flere tilfælde ramt af bomber fra engelske og amerikanske maskiner, så der var en risiko for en bombning af skolerne.

Beskyttelse mod luftangreb

De allierede bombemaskiner overfløj Danmark både nat og dag på vej til mineudlægning og bombemål i de danske bælter, Østersøen og de tyske byer, som eksempel Kiel, Rostock, Stettin, Peenemünde og Berlin.
Image

Bumbemaskiner

Der styrtede to allierede bombemaskiner ned mindre end to kilometer fra Bunkeren. Bunkeren har siden Anden Verdenskrigs afslutning ligget upåagtet hen. Gymnastikhøjskolen, der ejer jorden, hvor Bunkeren er placeret, har benyttet den til forskellige formål. Bl.a. opbevaring af frugt og kartofler.

Bunkeren bliver bygget

Bunkeren blev bygget (støbt) i januar 1944. De tyske tropper havde på det tidspunkt været på skolerne i to måneder.
Image

Udgivelser

Ollerupbunkeren har udgivet følgende materialer,
som både kan læses her på siden, men som også er at finde i bunkeren. 

Velkommen
til Bunkeren i Ollerup

En kort orientering om Ollerupbunkeren og dens historie. Her finder du information om lkaj sdflkaj sdlkæfj alksdæjf alksdj flakjsd fkaj dflk aaælkdjf ald 

Udstilling
i Bunkeren

en beskrivelse af Ollerupbunkerens udstilling. Her finder du beskrivelser af alle de ælakdj flkæajds flka dfj adlkfj adlskfa sdflækja dfkaædlkf ja

15 lette spørgsmål
til børn og voksne

Gå på opdagelse med udfordring. Med de 15 lette spørgsmål for børn og voksne, kommer du grundigt ind i historien og får et lkasd lfkajsd flka dsælf

Sarah og Hans med
besteforældrene på besøg i Bunkeren

Fortællingen om Sarah og Hans lkaj ædlkjf alksdj flkajsd flka sdfl alsdkjf dakljsæiensalkdjekkejieja lkj fafj siela jslekjf aei slieaj jeslia jslefi eiaj lsae 

Spørgsmål til
mindre børn

Gør oplevelsen til en leg. Med disse spørgsmål bliver de mindre børn inspireret til aælkad lækad flkajds flkja sdælfkf alskd aædsjkl lk ælakjd f alkl

Erindringsmuleposer
Kan lånes til undervisning

en beskrivelse af Ollerupbunkerens udstilling. Her finder du beskrivelser af alle de ælakdj flkæajds flka dfj adlkfj adlskfa sdflækja dfkaædlkf ja