4. Maj 2011

Befrielsesdagen bliver fejret og mindet med taler og sang