Beretninger

Svend "Post" & Peter "Godnat"
går under jorden

"Peter forlader salonen og
tager officerens pistol med"

Se Dokumentaren

Pistolen

At Peter ”Godnat” og Svend ”Post” måtte ”gå under jorden” i april 1945
skyldtes kun unødvendig letsindighed fra Peter ”Godnats” side.
Peter var inde hos frisør Chr. Hansen i Ollerup for at blive klippet. I stolen ved siden af ham sad en tysk soldat. Inden Peter var færdig, var en tysk officer kommet.
Officeren tager plads i stolen, men han har forinden lagt sit bælte med pistol fra sig.

Efter at havde betalt, forlader Peter salonen og tager officerens pistol med. Han løber over til smeden, for at hente sin cykel, som han havde indleveret til lapning, inden han gik til frisøren.
Cyklen er heldigvis lappet – og nu går det af sted ned gennem Ollerup.
Image

Peter "Godnat" besøger samme frisør, men 55 år senere

Forfølgelsen og Eftersøgningen

Image

Peter "Godnat" & Svend "Post"

De to tyske soldater har opdaget, hvad der er sket, og da Peter er omkring åen, er de på vej efter ham på et par ”lånte” cykler.

Han kører ad Nordgade og videre mod Skovmarken. Da de to tyskere kommer til Pavegården, har de tabt sporet og vender om. Peter fortsætter til Skovstengård, hvor hans morfar Hans Peter Pedersen bor. Her gemmer han sig i laden.
Fra Ollerup bliver der straks sendt patruljer ud. Man hurtigt fandt ud af, hvem han var. Man opsøger straks hans arbejdsplads, Ringsgården i Ulbølle, men dog uden resultat.

Også hans hjem i Skovmarken bliver efterset, men heller ikke her finder de Peter.
Da Svend ”Post” mange gange var set sammen med Peter, var det nødvendigt, at han også forsvandt.

Ammunition Fjernes

Samme aften ankommer Peter derfor til Svends bopæl, dog ikke direkte fra Skovstensgård. Først efter en tur gennem Stågerup ned over Øster Skerninge og langs Ollerup sø.
Sammen forsøger de nu at transportere de våben og patroner, Svend lå inde med, til Skovstensgård. De går ned over Åmosen, omkring Rumlehus støder de på en tysk patrulje.

Svend forsøger at skyde, men får straks funktions fejl.
Peter får skudt et skud og får så en ”klemmer”. De må efterlade våben og ammunition med undtagelse af en US-karabin.
De trækker sig tilbage mod Stensgård, men herfra åbnes der maskingeværild ud over engen. Her rammer tyskerne muligvis en af deres egne. Det lykkedes Svend og Peter at slippe over vejen nord for Stensgård og komme til Skovstensgård, hvor de opholdt sig den næste dag.
Image

US-Karabin

Svend "Post" går på arbejde

Image

Martha Dissing - Ejer af Ollerup Boghandel

Svend vendte nu tilbage for at køre post, men det blev kun til en dag. Da han næste dag stod og sorterede post blev han advaret af Marta Dissing, der havde boghandel ved siden af Folkehøjskolen. Hun kom ned til Svend og sagde: ”Der er nogen, der venter på dig Svend.”
Det var nok til at fortælle, at nu var det slut med det daglige arbejde. Svend forsvandt nu, først til Skovstensgård, herefter Fjellebroen, og så til Skovfoged Jørgensen i Kværndrup.
Image

Ollerup boghandel bakkehuset Svendborgvej 17a