Beretninger

"Krofar" Knud Hoffman Laursen

Sømand og Modstandsmand

"Krofar"

”Krofar” var dæknavnet for Knud Hoffman Laursen, som var kommet til Svendborg august 1944. Han læste til styrmand på Svendborg Navigationsskole.

Han blev tilknyttet modstandsbevægelsen. Her fungerede han som våbeninstruktør og havde opsyn med våbendepoterne i Kirkeby skovene.

Dette arbejde tog så meget af hans tid, at han i april 1945 forlod skolen og flyttede til Kværndrup.

Knud Hoffman bliver skudt af tyskerne

Der findes flere beretninger om forløbet af kampen mellem ”Krofar” og tyskerne.
Læs også beretningen om Greve Aksel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Ramme 46 i bunkeren
Image

1. Maj 1945

Den 1. maj om aftenen var der aktivitet i Kirkeby skoven. Der var kommet våben ved nedkastninger, og man afprøvede en bazooka. Braget ved affyringen var så højt, at man var klar over, at tyskerne i Ollerup havde hørt det. Man måtte skyndsomt fjerne bazookaen og aftalte, at man næste formiddag skulle mødes og bringe den i sikkerhed.

2. Maj 1945

Efter endt arbejde aftalte Knud Hoffman og Grev Aksel, at de skulle cykle enkeltvis hjem.

På vejen, hvor der nu står en mindesten, bliver Knud Hoffman råbt an af en tysk patrulje. Der opstod ildkamp og 2 tyske soldater blev ramt. Han forsøgte at flygte ind over markerne, men blev omringet og skudt.

Hans lig blev ført til staldene ved Hvidkilde, som tyskerne brugte til kvarter under krigen.
Her forsvandt liget. (Tyskerne begravede det). Tyskerne ville ikke oplyse, hvad der var hændt. De fortalte, at Gestapo i Odense havde hentet ham. Selv efter kapitulationen nægtede tyskerne at fortælle, hvor liget var blevet af. Hans modstandskammerater henvendte sig til Røde Kors, politi og andre modstands bevægelser på Fyn, uden at der kom oplysninger frem.
En karl på Hvidkilde, der også var modstandsmand, havde set liget af Knud Hoffman. Man var ikke i tvivl om hans skæbne.

30. Maj 1945

Lokale modstandskammerater tog sagen i egen hånd og lavede en eftersøgning i og omkring egnen ved Hvidkilde, hvor hans lig sidst var blevet set af forkarlen. Ved et lykketræf fandt man liget nedgravet i skoven ved Hvidkilde Park den 30. maj.

Hans båre blev ført til Svendborg Kirkegårds Kapel. Der blev holdt mindesamling. Derefter kom hans båre med toget til Tønder. Der var Æresvagt fra modstandsbevægelsen med toget.

Søndag d. 3. juni 1945 blev Knud Hoffman Laursen "Krofar" begravet fra Tønder Kirke
Image