Beretninger

Den flyvende fæstning

Amalielystskoven 4. januar 1944

Nedstyrtet fly boing B17

Beskrivelse af styrtene og øjenvidne beretning
Kilde: Bjarne Engelbrecht ”Brikker”
I første kvartal af 1944 blev Danmark ofte overfløjet af store formationer allierede bombere. Som følge heraf blev der skudt flere allierede fly ned end tidligere. Grundet til den store overflyvning var, at man på grund af dårligt vejr var kommet bagefter med dagbombardementerne, og skulle nu indhente det ”forsømte.”

Amalielystskoven den 4 januar 1944

Den 4. januar styrtede en amerikansk bombemaskine B 17 Flyvende Fæstning ned i Amalielystskoven. Det var under en dagflyvning.

Vedrørende besætninger er der fra Odense oplyst følgende:
2 flyvere landede i faldskærm ved Ærøskøbing og blev straks taget til fange.
1 såret flyver blev ført til læge Frølich i V. Skerninge (3)
1 flyver er taget om bord på et skib, der skulle til Svendborg (4)
1 såret flyver blev ført til Fåborg Sygehus (5)
1 flyver (formodentligt piloten) lander nord for Ollerup (6)

Andre har iagttaget:
3 flyvere var ved stranden ved V. Skerninge

Det ser ud til, at de på Sydfyn landede flyvere ”går igen”
Derfor prøver Bjarne Engelbrecht ud fra øjenvidner at rekonstruere hele forløbet.
Image

2 flyvere springer ud med faldskærm over Ærø

Omkring middag går den store bombemaskine med retning mod nord hen over Ærø. (antagelig efter bombetogt over Tyskland) Om maskinen er ramt eller den af andre årsager har problemer, vides ikke. Over Ærø springer to mand ud i faldskærm. Det er ikke langt fra Ærøskøbing. (Flyver 1 & 2)

De bliver begge med det samme taget af tyskerne. Syd for Fyn springer endnu to mand ud, hvilket opleves af Regner Jørgensen, Elektricitetsværkbestyrer V. Skerninge.
Flyver nr. 3
”Det var omkring middag. Jeg stod udenfor elektricitetsværket i Vester Skerninge, da jeg hørte larmen fra et fly. Højt oppe fik jeg øje på flyet og så ligesom nogle små skyer omkring det. Disse skyer blev hurtig større, og jeg kunne se det var faldskærme. Jeg så, de ville gå ned mod syd og cyklede straks ned mod vandet. Da jeg kom ned til ”Mads på Klippe” ved Bøjlsgård, var Mads allerede på vej ud i sin båd til den flyver, der var faldet ned ude i vandet.
Da Mads fik ham ind, var en kreaturhandler, der kom kørende med en taxa fra Svendborg, også kommet til stede. 
Vi fik flyveren ind i bilen, selvom chaufføren var lidt modvillig.
Så gik det mod lægen. Jeg ville til Ulbølle, men de andre ville til Frølich i Vester Skerninge.

Flyveren var ret forkommen, men kunne dog give os følgende oplysning:
Navn: Ronald A. Wotters    o-683218  T 42-43 AB
Konens navn: Thelma J. Wotters.    Adr. Linkoln Montana P.
(Navnene var noteret i RJ Lommebog)

Jeg fik redningsvesten af ham, hvilket voldte en hel del besvær. Jeg begyndte at lede efter hans nødforbindinger. I en lomme fandt jeg er lille æske med forskelligt indhold. Jeg viste ham den, og da jeg pegede på en plexiglas lignende ting, nikkede han. Da han bed i det, sprang det som glas. (Det har formodentlig været et smertestillende præparat).
Han var gennemblødt og frøs. Jeg tog hans strømper af. Han havde ikke støvler på, og jeg forsøgte at få varme i hans fødder. Mine tykke vanter gav jeg ham på fødderne. Selv om det kun var lidt hjælp, det kunne hjælpe.

Ved ankomsten hos Frølich var der ret mange mennesker i venteværelset. De blev bedt om at gå. 
Ronald A. Wotters kom ind i konsultationen, hvor vi fik alt det våde tøj af ham. Jeg blev sat til at massere ham med frottehåndklæder.
Der var en patient, som var blevet behandlet, men ikke ønskede at forlade venteværelset. Dette, samt at mange mennesker havde samlet sig ved bageren lige over for, voldte problemer. 
Hvordan fik vi Ronald herfra. Selv om det lykkedes at få de mennesker, der stod ved bageren til at gå, var der problemer. Vi valgte at ringe til sognerådsformand Larsen, men blev enige om, at det sikreste var at kontakte politiet i Fåborg.

Da jeg skulle hjem og passe elværket, måtte jeg køre, inden de kom. Sammen med slagteren og taxachaufføren forlod jeg Frølich”.
På dette tidspunkt havde tyske soldater begyndt en eftersøgning. De havde været forbi lægeboligen flere gange. Alle haver i V. Skerninge blev undersøgt, og i Frølich´s have spurgte man havemanden Ejner Christensen, om han havde set en flyver? Hvortil han svarede, at de nok gemte sig på Bejerholm. (nærliggende gård.) Medens dette skete lå Ronald Wotters inde hos Frølich. 

Sidst på eftermiddagen kørte en bil op foran lægeboligen. Ind gik to politibetjente og lidt senere kom ”tre betjente” ud og kørte mod Fåborg. Rolands Wotters fortsatte skæbne kendes ikke.

Den 4. flyver, der sprang ud over vandet, blev samlet op af et skib, der sejlede til Svendborg. En mindre båd, sejlet af Mads Weber, var også   kommet til undsætning. 
Denne opsamling foregik dog ikke helt uden dramatik. Fra det større fartøj bemærkede man ikke det mindre fartøj. Det medførte en mindre kollision mellem de to skibe. Her mistede Mads Weber sin kikkert. 
Det menes at flyveren ved ankomsten til Svendborg, blev taget til fange af værnemagten.
Image

nedstyrtningsstedet - Amalielyst Skoven - Januar 1944

Den 5. flyver faldt ned ved Flidsbo (nu Bakkegården)

Image

Dette blev oplevet af Engelbrecht Jensen,
som beretter

Flyver nr. 5
Sammen med en arbejdskammerat sad jeg og spiste frokost uden for fabrikken. (Vester Mølle Træskofabrik) 
Vi hørte en fantastisk larm fra en flyvemaskine, der kom hen over os. Den gik i en bue op over Stågerup og hen over Ollerup. Her gik den først lodret op for derefter at styrte til jorden.

Medens dette skete var en flyver på vej ned med faldskærm. Han faldt syd for fabrikken. Vi løb straks langs åen ned til det sted, hvor han landede.
Da vi kom derned, var han allerede på vej op ad vejen mod Krogården. Vi gemte skærmen under nogle buske og løb op på gården. 

Her mødte vi ejeren Olav Skov. Han kom løbende med et gevær eller en pistol og forsvandt om i haven. Han meddelte, at alt var under kontrol, hvorfor vi gik tilbage igen. 

Tyske soldater var allerede på vej ned over marken. Derfor turde vi ikke skaffe faldskærmen mere af vejen. 
Senere på dagen blev også fabrikken undersøgt, men uden resultat.

Olav Skov fortæller om samme hændelse

”Det var lige over middag, da maskinen kom her op over. Den larmede meget, selv om den var højt oppe. Da jeg så op, fik jeg øje på nogle ”vattotter”, der blev større og større. Det var faldskærme. Den ene gik ned øst for Krogården nede i engen ved Flidsbo. 
Jeg løb der ned imod, men kom til at tænke på, at det måske var en tysker i engelsk uniform. Jeg vendte om for at hente min pistol. 
Da jeg igen var på vej der ned, var han kommet op på vejen.

 Jeg tog ham ind i køkkenet, hvor jeg gjorde ham klart, at han måtte væk. Der lå mange tyske soldater i nærheden.
Han gav mig nogle silkekort over franske flyvepladser samt en masse franske pengesedler. Dem smed vi i kakkelovnen, for at det ikke skulle falde i værnemagtens hænder. Han blev herefter gemt oppe på høloftet.”
Image

Landskabet for nedstyrtningen kan findes i bunkeren

Her har Bjarne Engelbrecht ”klippet”. 

Den resterende del af beretningen lyder usandsynlig. Den har ikke kunnet bekræftes på anden vis. Der var tale om en transport med Falck.

Afslutningen er dog den, at flyveren blev fanget af tyskerne og bragt til Ollerup. Videre skæbne er ukendt.

Piloten

Den sidste flyver Bjarne Engelbrecht har kunnet registrere. (Flyver nr. 6)
Sandsynligvis 1. piloten landede i Dalmose nord for Ollerup. Han blev straks taget til fange af to tyske soldater. De førte ham til skolerne i Ollerup.

Området omkring det nedstyrtede fly blev straks afspærret af værnemagten. Resterne af flyet blev læsset på fem jernbanevogne på Ollerup Station. Hvor de blev kørt hen vides ikke, men formodentlig til Tyskland.

Læs Finn Buch's udførlige beskrivelse i bunkeren