Beretninger

Den 4. Maj

Og tiden derefter...

Den 4. & 5. MAJ

Den 4. maj om aftenen var de to grupper fra Ollerup, sammen med de andre grupper i delingen, samlet på Egeskov. Herfra blev de sendt til forskellige opgaver den 5. maj om morgenen.

”Postgruppen” blev sammen med andre kørt til Skovfogedboligen ved Hvidkilde, hvorfra de skulle rykke frem mod skolerne i Ollerup.

Hvordan det forløb er ikke klarlagt. Der opstod en ret spændt situation, men uden skudveksling.

De efterfølgende dage deltog gruppen i forskellige opgaver:
Afhentning af civile, der havde været på tysk side og derfor var på en liste med 110 som U.S.P. (Undergrundens Sikkerheds Politi) i Svendborg havde på ”Den sorte Liste.”
Disse personer blev ført til Sørup Forsamlingshus (på Odensevej i Svendborg), herfra blev de ført til tinghuset, hvor de blev afhørt.

Gruppen deltog også i vagten på skolerne i Ollerup
Der findes billede med Svend ”Post” på vagt ved den østlige opkørsel til Gymnastikhøjskole. I baggrunden kunne skimtes en bygning, der indeholdt giftgas.
(Giftgas på Gymnastikhøjskolen har ikke kunne bekræftes)
Der findes også et billede, hvor 2 frihedskæmpere har
”Folkehøjskolen under bevogtning”.
Image
Image

Dansk version

Image

Tysk version

Image

Værnemagten på vej hjem

Ved kapitulationen opholdt der sig ca. 6.500 mand, tilhørende værnemagten i Svendborg Amt. Disse samt store styrker fra Nyborg og Sjælland benyttede skolerne i Ollerup som rasteplads på vej hjem til Tyskland. Da der i Faaborg var problemer med at få styrkerne af sted med færgen til Als så hurtigt, som de ankom, blev der en ophobning i området omkring skolerne.
Over alt i Ollerup slog de deres ”små telte” op. Det var regnslag, der blev brugt til dette formål.

Drikkevand blev hurtigt et problem. Allerede før krigens afslutning havde der været problemer på skolerne, men nu måtte det flere gange dagligt køres vand til brøndene.
Grundvandstanden var på dette tidspunkt sunket en meter i Ollerup,

Ved Gymnastikhøjskolen var opstillet to ”gullaschkanoner”, hvorfra, der blev uddelt mad. At det var de samme styrker, som få måneder før havde marcheret i ræd og række, var svært at se, nu hvor alle de slagne vandrede tilbage.
De fulgtes i små grupper uden kommando, og de respekterede ikke deres bafalingsmænd. (Se ramme nr. 5. Brev fra tysk soldat)

Flygtninge

Samtidig med at tyske soldater forlod skolerne rykkede flygtninge ind.

Der blev oprettet flygtningelejr, hvor man samlede alle flygtninge på Sydfyn. (ca. 3000)

Først den 15. marts 1946 forlod flygtningene Folkehøjskolen.

Gymnastikhøjskolen blev først forladt i 1947.

På alle skoler var det et frygteligt syn der mødte en.

Værnemagten havde forladt skolerne i nogen lunde stand, men flygtningene havde forvoldt så meget skade, at en gennemgribende restaurering var nødvendig, inden der igen blev holdt skole.
Image

Modstandsgrupperne opløses

Modstandsgrupperne opløstes nu lige så stille, som de var opstået. De fleste kort tid efter 4. maj.
Andre blev ved længere og fik løn for det.

Uhyggelige begivenheder havde dog taget plads dybt i mange modstandsfolks bevidsthed. Mange har siden fået psykiske og fysiske lidelser på grund af det arbejde, de gjorde for et frit Danmark.
”Tænk dig hvor få, der i virkeligheden
slås for vor ide i dag.
Det er et forsvindende lille tal.
Det er en ganske lille del,
måske en eller to procent af befolkningen.
Så er spørgsmålet, koldt betragtet
Om disse mennesker fortjener vores indsats.
Oprigtig talt – jeg ved det ikke.”

(Ole Juul i Sabotørroman fra 1945, ” De røde enge”).