Der inviteres til LYSFEST ved BUNKEREN I OLLERUP d. 4. MAJ kl. 20:00

Aftenens Program
Der tændes bål.

20.00 Velkommen ved Jørgen Jensen
Der fortælles lidt om Bunkerens arbejde gennem året.
Der fortælles om et  ”Emne fra udstillingen”

Fællessang: Det haver så nyeligen regnet