Lysfesten den 4. maj
Er du på egnen den 4. maj, kan vi anbefale, at du besøger Bunkeren. På initiativ af foreningen indbydes alle til LYSFEST for at markere, at de fem besættelsesår var slut, mørklægningen var forbi, og lyset brød atter frem i Danmark. Frihedsbudskabet fra BBC lyder. Der synges og tales.

Det er blevet en tradition, at mange lokale og andre interesserede fra hele Fyn gæster Bunkeren denne aften.

LYSFESTEN 2015
I det fine vejr samlede Lysfesten 350 mennesker, der havde en dejlig aften.
TV 2, Fyn sendte før festen startede direkte fra Bunkeren.
Formanden Aage Sækmose bød velkommen og vi hørte Freihedsbudskabet.
Erik Trolle-Schultz talte om "Hvad er en Lysfest."
Der var fællessang og Gymnastikhøjskolens forstander Uffe Strandby talte.
Hjemmeværnet stillede med fanevagt og Musikefterskolens elever spillede til sangene.
Aftenen sluttede med kaffe og fællessang på Gymnastikhøjskolen.

Lysfesten lørdag 4. maj 2019 kl. 20.00
Igen i år indbydes til LYSFEST ved Bunkeren.
Se program under VELKOMMEN
Velkommen til alle. 

Museet er privat, og foreningen har ca. 60 medlemmer. Kontingentet er foreningens hovedindtægtskilde. Museet har flere planer.
Flere medlemmer giver flere muligheder.