Bunkeren bliver bygget
Bunkeren blev bygget (støbt) i januar 1944. De tyske tropper havde på det tidspunkt været på skolerne i to måneder. Formålet med bunkeren var at være beskyttelsesrum
for de tyske soldater under luftalarmer.

De allierede bombemaskiner overfløj Danmark både nat og dag på vej til mineudlægning og bombemål i de danske bælter, Østersøen og de tyske byer, som eksempel Kiel, Rostock, Stettin, Peenemünde og Berlin. Danmark blev I fl ere tilfælde ramt af bomber fra engelske og amerikanske maskiner, så der var en risiko for en bombning af skolerne.

Der styrtede to allierede bombemaskiner ned mindre end to kilometer fra Bunkeren. Bunkeren har siden Anden Verdenskrigs afslutning ligget upåagtet hen. Gymnastikhøjskolen, der ejer jorden, hvor Bunkeren er placeret, har benyttet den til forskellige formål. Bl.a. opbevaring af frugt og kartofler.