UDSTILLINGEN 2020

 
UDSTILLINGEN I BUNKEREN 2020


OVERSIGT OVER PLANCER / BILLEDER
Ved nedgang A og B findes oplysninger og brochurer

Fra Nedgang A til Niche 1.
1. Adolf Hitler 1889 – 1945. Tysk offensivforberedelser  
2. Beskyttelse mod følgerne af luftangreb. (Mørklægning.)
3. Tidslinie 1940 til befrielsen.
4. Tak til Fonde og Banker
    Det begyndte i 2003
5. Tyske soldater i Ollerup
6. Tidslinie 1939 – 1945.
7. Oprob. Tysk indmarch i Danmark.
8. Kaj Munk: Digte: Fortvivlelsen – De faldne. Se også ved 19 og niche 3.

Niche 1: Genstande fra 2. Verdenskrig. Med mere.

Fra Niche 1 til Niche 2.
  9. Alsang - Algang
10. Hitler som ufrivillig fotomodel.
11. Sne op til telefontrådene.
12. Rationering mm under og efter krigen.
13. Skolerne i Ollerup
14. Ollerup under besættelsen.
15. 29. august blev vendepunktet.
16. De Jyske Dragoner på Hvidkilde.
17. Udstillingens midtpunkt.

Niche 2. Rester af motor fra flyvemaskine SHORT STIRLING MK III
     Skudt ned 23. april 1944. Fundet 29. juni 2010 på Ø. Skerningevej.


Fra Niche2 til Niche 3.
18. Der skete noget under besættelsen på Hvidkilde slot.
19. Krigskronologi.
20. Diverse bekendtgørelser
21. Meddelelser fra Danmarks Frihedsråd
22. Noget om biavl.
23. Først Neuengamme – så Isted.
24. Krigssejlerne.
25. En sang om feltmadrasser.
26. En gave fra de danske søfolk 1940 – 1945.
27. Erindringer fra besættelsestiden i Øster Skerninge.
28. Sabotørspillet. Mørklægningsspillet (Mulm og Mørke.)
28. Det skete noget under besættelsen på Horne Land
29. Cement til Ollerup.
30. Legitimation. Dyrlæge Pedersen, Agnete og Gerda, Vagtværn, Brandmand Aage Jeppesen.
31. Det nedstyrtede fly ved Hvidkilde 4. januar 1944.
32. Omtale af styrtet.

Niche 3: Model af landskabet, hvor ”Den flyvende fæstning.” styrtede ned.

Fra Niche 2 til Nedgang C.
33. Brikker. Modstandsgrupper i Ollerup.
34. Svend Post og Peter Godnat går ”under jorden”. Peter ”Godnat” – ”Ollerupgruppen”
35. 4. maj og tiden derefter
36. Dansk røde Kors.
37. Angreb på godstog. Stenstrup Station 1. oktober 1944.
38. Nødlandet tysk jager. 20. februar 1944.
39. 8. huse sprængt i luften
40. Til samtlige danske modstandsgrupper og Ole Frihedskæmper
41. Våbenmodtagelse ved Skjoldemose og nedkastningssteder på Fyn
42. Lennart Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Hvidkilde
43. Danmark atter frit.
44. Frihedens lys over Danmark
45. Fredsfest for Ollerup Sogns beboere.
46. Axel Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde og Knud Hoffman Laursen, ”Krofar”.
47. Flygtninge i Ollerup. Civilbeskyttelse (CBU) i Ollerup
48. Grågæs ved Hvidkilde Sø