- MODSTANDSGRUPPER I OLLERUP
MODSTANDSGRUPPER I OLLERUP

Kilde: se BRIKKER

DER VAR TO GRUPPER I OLLERUP
Grupperne indgik i en deling, som stod under by ledelsen i Svendborg.
I by ledelsen i Svendborg var: Svend Aage Petersen, Ollerup, (Lyn Petersen) med dæknavn (Leif Olsen)

POST GRUPPEN                                  Adresse
Svend Rasmussen    (Post)                  Østre Stationsvej, Ollerup       
Peter Larsen      (Peter Godnat)            Karl på Ringsgården, Ulbølle
Frede Johansen                                  Karl på Sølyst, Ollerup
Norman Rasmussen                           Nordgade, Ollerup

SKIPPER GRUPPEN
Anker Lylloff Nielsen  (Skipper)           Svendborgvej 60, Ollerup
Ole Mindedal                                     Strandgården, Rantzausminde
Jon Hoffman                                      Højskolehjemmet, Ollerup
Poul Henrik Jessen? (Ikke bekræftet)    Ullemose, Ø.Skerninge,


Selvom de boede meget tæt på hinanden i Ollerup, kendte
grupperne ikke hinanden før den 4. maj 1945 om aftenen, hvor
de sammen med andre grupper blev samlet ved Egeskov.
Herfra blev de sendt til forskellige opgaver den 5.maj.

MODSTANDSARBEJDE
Skippergruppen
Hvad ”Skipper” gruppen arbejdede med, er der kun få oplysninger om. De gemte bl.a. deres våben på Strandgården i Rantzausminde.

Postgruppen
Bjarne Engelbrecht oplyser, at heller ikke ved ”Postgruppens” arbejde har været let at få oplyst enkeltheder, men alligevel.

GEVÆRET
En af de første ting, der skete, var at Svend og Frede en nat overfaldt en vagt ved Håndværkerskolen og fratog hans gevær.
Dette var nær gået galt, da en anden vagt kom til hjælp og kastede en håndgranat efter dem. Den faldt dog på den modsatte side af et stengærde, så de slap med skrækken.
Våbnet blev gemt på gården Sølyst i Ollerup.
Gruppen havde nu følgende våben:
1 gevær 98 med 15 patroner
1 gevær 67 med 15 patroner
  1 salonpistol svær ca. 50 patroner
  1 salonpistol let
  1 fransk bajonet
  1 tysk bajonet

BRANDSLUKNINGSPUMPER
Da der med toget ankom to brandslukningspumper med udstyr til anbringelse på skolerne, blev slangerne i et ubevogtet øjeblik rullet ned i søen ved stationen.

AKTIVITET VED STATIONEN
Man anbragte diverse kiler, jernstænger og hamre i et depot ved jernbanen, lige syd for Ollerup Kirke. Da en eventuel
tog afsporing kunne finde sted her, uden brug af sprængstof. Dette blev dog aldrig taget i brug.

KØBMANDSFORRETNINGEN
Den 7. august 1944 kunne man læse i Svendborg Amtstidende:
”Ildspåsættelse i Ollerup.”
I morges kl. 3.07 blev Falcks Redningskorps alarmeret af fru
købmand Dagmar Withen, Ollerup, hvor der var opstået ild i et udstillings vindue. Ilden var imidlertid ved Korpsets ankomst allerede slukket af husets beboere, og den skade, der opstod,
er ikke nævneværdig. Der var tale om ildspåsættelse”

Det var der også den 17. august 1944. Denne gang med større virkning, men dog slukket inden ilden bredte sig til mere end forretningslokalet.
Der var også påstand om, at der var stjålet penge.
Dette blev afvist.

Begge gange var det ”Postgruppen”, der have handlet.
Dagmar Withen havde livlig handel med tyskerne og havde indrettet et bordel i huset. Pigerne kom fra Odense.

Det ”fortælles” også at Dagmar Withen, få dage efter fjernelsen af en officers pistol, ringede til ”Peter Godnats” bedstefar og sagde, at de blot kunne aflevere pistolen hos hende. Så ville der ikke ske mere!

BUNKERS I OLLERUP
Til byggeriet af Bunkerne i Ollerup, var opstillet et par blandingsmaskiner. Der kom cement i maskinerne. Cementen stivnede, og blandingsmaskinerne blev sat ud af drift i 2 dage.

SKYDEBANEN I EGENSE
Skydebanen i Egense blev besøgt. Skivetrækket blev ved hjælp af et par jernstænger bøjet. Så det var ubrugeligt.

MEDDELER
Der skal også nævnes her, at Svend ”Post” på grund af sit arbejde havde god adgang til de tyske materialer, der ankom pr. post eller bane. Han afleverede daglig post til værnemagten.
På skolerne havde han også lejlighed til at følge med i, hvad der skete inden for pigtrådshegnene.
Meldinger om bestemmelsessted for troppetransporter fra Ollerup. (Kunne ses på vognene ved stationen) og referat af breve (blev dampet op). Disse oplysninger blev afleveret i Svendborg på trælasten ved Jessens Mole.
Svend vidste ikke, hvem han afleverede til. Det viser effektiviteten i modstandsbevægelsens opbygning.

SE OGSÅ RAMME 34.
AVISOMTALE AF ”PETER GODNAT og Ollerupgruppen”


DER FINDES EN VIDEO (DVD) ”DA KRIGEN KOM TIL OLLERUP”
En autentisk beretning om nogle unge mænd, der bliver udsat for deres livs manddomsprøve. Den er fra år 2000.
SOUND HOUSE. PRODUKTION, Svendborg

Bearbejdet af:Aage Sækmose.