Om bunkeren
I 2002 samledes en kreds af lokale interesserede, som fik dannet en forening, der fik navnet: Foreningen til bevarelse og udnyttelse af Bunkers anlægget ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.