Formål
Foreningens formål er at sikre bevarelsen af Bunkersanlægget og gennem forskellige udstillinger belyse lokalbefolkningens oplevelser under Anden Verdenskrig i årene 1939 – 1945 og de næste par år, hvor egnen var oversvømmet af flygtninge.

Det er løst på følgende måde:
- At åbne Bunkeren for publikum.
- At vedligeholde den og ved plancher og billeder forsøge at skildre egnen og lokalbefolkningens oplevelser under og efter Verdenskrigens afslutning samt kort at fortælle
historien om dens hovedpersoner.

At huske det, der skete, for at undgå, at det sker igen.
FRIHEDEN ER IKKE EN SELVFØLGE.