Velkommen til Bunkeren i Ollerup
1943 beslaglagde tyskerne de tre skoler i Ollerup:
  • Ollerup Folkehøjskole. Nuværende: Den frie Lærerskole
  • Ollerup Håndværkerskole. Nuværende: Ollerup Efterskole, Sang og Musik
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Aktuelle meddelelser

Der er åbent for besøgende hele døgnet
Fra d.1. maj til 31. oktober.
Benyt borde og bænke til madpakke og kaffe.
Der findes ikke toilet.


GENERALFORSAMLING
Torsdag 7. marts 2019  kl. 19.00 på Gymnastikhøjskolen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Kassereren fremlægger budget og kontingentforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Gældende for 2 år
   A.   På valg er: Henning Olsen, Ole Christensen og Aage Sækmose
   B.   Valg af suppleanter: Gældende for 1 år
         På valg er; Karl Ove Gammelgaard og Bent Aalbæk-Nielsen
8. Valg af revisor gældende for 1 år.
  A. Henning Hjortshøj

 B. Revisorsuppleant Emil Rasmussen
9. Eventuelt.

                                  Bestyrelsen

JAPANSK HAVE ved GYMNASTIKHØJSKOLEN

Gymnastikhøjskolen er ved at anlægge en Japansk Have
Den er placeret ved Bunkeren med udsigt op mod skolen.
Allerede nu kan man se et lille vandfald og et vandløb der snor sig gennem haven.
Plantningen af specielle træer er også begyndt.
Haven skal være færdig 2019

Vi søger midler til at anskaffe os bænke, så man kan sidde på Bunkerens område og nyde den smukke udsigt op mod skolen.

 

BESTYRELSEN
Formand: Aage Sækmose
Næstformand: Henning Olsen
Kasserer: Jørgen jensen
Sekretær: Henning Grube Andersen.
Bestyrelsesmedlemmer. Bjarne Pedersen
                                   Ole Christensen
                                   Erik Trolle-Schultz
Suppleanter til bestyrelsen: Karl Ove Gammelgaard
                                        Bent Aalbæk Nielsen
Revisor: Henning Hjortshøj
Revisor suppleant: Emil RasmussenLYSFESTEN LØRDAG 4. MAJ  2019
ALLE ER VELKOMNE

Foreløbigt program:
Bunkeren er åben hele dagen
20.10    Der bydes velkommen

            Orientering om Bunkersforeningens arbejde

20.30    Vi hører FRIHEDSBUDSKABET
            Der synges "En lærked letted."
            Tale ved: Følger senere
             Der synges "Det haver så nyeligen regnet"

            Fanevagt ved Hjemmeværnet.
            Musikledsagelse ved sangene: Elever fra Musikefterskolen.
            Derefter inviteres alle til kaffebord på Gymnastikhøjskolen, hvor der synges.


            
DE SIDSTE NYE BERETNINGER PÅ HJEMMESIDEN 

Følgende beretninger er nye på hjemmesiden (Se under beretninger)
Bertetningerne er også udstillet i Bunkeren

Brikker
Modstandsgrupper i Ollerup
Svend "Post" og Peter "Godnat" går "under jorden"
Våbenmodtagelse ved Skjoldemose
4. maj og tiden derefter
"Krofar" Knud Hoffman Laursen


Endvidere.
Axel greve Ahlefeldt- Laurvig-Lehn, Hvidkilde.
Der bl.a. også indeholder historien om "Krofar"

Fars erindringer fra besættelsestiden.
Svend Aage Pedersen, "Leif Olsen"
Kendt under navnet " LYN PEDERSEN" i Ollerup