Velkommen til Bunkeren i Ollerup
1943 beslaglagde tyskerne de tre skoler i Ollerup:

  • Ollerup Folkehøjskole. Nuværende: Den frie Lærerskole
  • Ollerup Håndværkerskole. Nuværende: Ollerup Efterskole, Sang og Musik
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Aktuelle meddelelser

Der er åbent for besøgende hele døgnet
Fra d.1. maj til 31. oktober.

Ved generalforsamlingen i Bunkersforeningen 2016
Tirsdag d. 15. marts ønskede Henning Hammelsvang at udtræde af bestyrelsen.
Nyvalgt blev Ole Christensen, Rantzausminde.
Der var mødt 15 medlemmer.
Efter kaffen blev der vist billeder fra starten af restaureringen af Bunkeren 2002.