Velkommen til Bunkeren i Ollerup

I  1943 beslaglagde tyskerne de tre skoler i Ollerup:
  • Ollerup Folkehøjskole. Nuværende: Den frie Lærerskole
  • Ollerup Håndværkerskole. Nuværende: Ollerup Efterskole, Sang og Musik
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Der er åbent for besøgende hele døgnet

Fra d.1. maj til 31. oktober.
Benyt borde og bænke til madpakke og kaffe.
Der findes ikke toilet.

AKTUELLE MEDDELELSER

GENERALFORSAMLINGEN
Torsdag 7. marts 2019  kl. 19.00 på Gymnastikhøjskolen
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Aage Sækmose
Næstformand: Henning Olsen
Sekretær: Henning Grube Andersen
Kasserer; Jørgen Jensen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
                     Ole Christensen
                     Bjarne Petersen
                     Erik Trolle-Schultz
Suppleant til bestyrelsen:
                    Karl Ove Gammelgaard
Revisor: Henning Hjortshøj

Revisor suppleant:: Emil Rasmussen


JAPANSK HAVE ved GYMNASTIKHØJSKOLEN
Gymnastikhøjskolen er ved at anlægge en Japansk Have
Den er placeret ved Bunkeren med udsigt op mod skolen.
Allerede nu kan man se et lille vandfald og et vandløb der snor sig gennem haven.
Plantningen af specielle træer er også begyndt.
Haven skal være færdig 2020

Vi søger midler til at anskaffe os bænke, så man kan sidde på Bunkerens område og nyde den smukke udsigt op mod skolen.

 

            
DE SIDSTE NYE BERETNINGER PÅ HJEMMESIDEN 

Følgende beretninger er nye på hjemmesiden (Se under beretninger)
Bertetningerne er også udstillet i Bunkeren

Brikker
Modstandsgrupper i Ollerup
Svend "Post" og Peter "Godnat" går "under jorden"
Våbenmodtagelse ved Skjoldemose
4. maj og tiden derefter
"Krofar" Knud Hoffman Laursen


Endvidere.
Axel greve Ahlefeldt- Laurvig-Lehn, Hvidkilde.
Der bl.a. også indeholder historien om "Krofar"

Fars erindringer fra besættelsestiden.
Svend Aage Pedersen, "Leif Olsen"
Kendt under navnet " LYN PEDERSEN" i Ollerup


LYSFEST MANDAG 4. MAJ 2020
75 året for Danmarks befrielse
Alle er velkomne
PROGRAM SENERE