Velkommen til Bunkeren i Ollerup
1943 beslaglagde tyskerne de tre skoler i Ollerup:
  • Ollerup Folkehøjskole. Nuværende: Den frie Lærerskole
  • Ollerup Håndværkerskole. Nuværende: Ollerup Efterskole, Sang og Musik
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Aktuelle meddelelser

Der er åbent for besøgende hele døgnet
Fra d.1. maj til 31. oktober.
Benyt borde og bænke til madpakke og kaffe.
Der findes ikke toilet.

Årets sidste udstillingsramme er på plads.
FARS ERINDRINGER

Rammen vedrørende Svend Aage Pedersen,"Leif Olsen" er nu på plads i Bunkeren.
"Leif Olsen" Vognmand i Ollerup var med i Byledelsen i Svendborg. 


LYSFESTEN 4. MAJ 
Lysfesten 2017 samlede igen mange mennesker.
Over 200 deltog i mindeaftenen.

Der blev budt velkommen og museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen talte.

Frihedsbudskabet lød, og fanevagten fra Hjemmeværnet hilste.
Elever fra Musikefterskolen spillede til fællessangene 
"En lærked letted" og "Det haver så nyligen regnet"

Derefter talte Forstander Uffe Strandby, Gymnastikhøjskolen

Aftenen sluttede med kaffebord og fællessang på Gymnastikhøjskolen
Ca. 150 var med på Gymnastikhøjskolen. 

Selv om det var lidt blæsende og koldt, var det igen i år en  minderig aften.NYT PÅ HJEMMESIDEN
Følgende beretninger er nye på hjemmesiden 2017 (Se under beretninger)

Brikker
Modstandsgrupper i Ollerup
Svend "Post" og Peter "Godnat" går "under jorden"
Våbenmodtagelse ved Skjoldemose
4. maj og tiden derefter
"Krofar" Knud Hoffman Laursen


Endvidere.
Axel greve Ahlefeldt- Laurvig-Lehn, Hvidkilde.
Der bl.a. også indeholder historien om "Krofar"

Fars erindringer fra besættelsestiden.
Svend Aage Pedersen, "Leif Olsen"